Digitalisatie

In de jaren 70 van de vorige eeuw werden videocamera's betaalbaar voor particulieren. In de jaren 80 deden de analoge camera's hun intrede en vanaf 1996 werd digitaal vastleggen ook betaalbaar. Vaak liggen oude opnames op zolder of ergens achter in een kast opgeborgen, terwijl deze opnames ook gedigitaliseerd kunnen worden, zodat dit stukje eigen historie weer tot leven gebracht kan worden. Deze historische opnames kunnen gedigitaliseerd worden en in een heden ten dagen gangbaar formaat geconverteerd worden met of zonder extra opmaak.

Huwelijk

Een huwelijk is altijd een bijzonder moment in iemands leven. Mijn eigen huwelijk werd in 1976 met een Eumig Super8 Camera opgenomen. Destijds kon een cassette 3 minuten video bevatten. Zodra de cassette vol was geschoten, moest deze worden opgestuurd naar een laboratorium om te worden ontwikkeld. Deze manier van vastleggen was echter een kostbare aangelegenheid, waardoor vaak alleen de meest bijzondere momenten werden vastgelegd tijdens een gebeurtenis.
Na digitalisatie volgt er meestal nog een nabewerking, waarna de video gepresenteerd kan worden in een voor de kijker gewenst digitaal formaat.

Bezoek Grootouders

Opnames van ouders en/of grootouders en wellicht ook andere dierbaren blijven bijzonder, zeker als ze niet meer onder ons zijn. In 1977 brachten we een bezoek aan de grootouders en toonden onze bewondering voor de mooie tuin, die ze nog onderhielden. De beelden zijn vastgelegd op een Eumig Super8 Camera.

Gouden Huwelijk Grootouders

Een gouden huwelijk is altijd een bijzonder moment. Veelal komt op dat moment de hele familie bij elkaar om te feesten. In ons geval vierden we het gouden huwelijksfeest in het verzorgingshuis, waar de grootvader werd verzorgd. Hier werd eerst een mis opgedragen, waarna de aanwezigen getrakteerd werden op koffie met gebak. Deze feestelijkheden werden in 1979 vastgelegd op een Eumig Super8 Camera

Where Media Comes Alive!